Όνομα Αγνοουμένου Ημερ. Κηδείας Τόπος Κηδείας
Ανδρέας Κασάπης 22-6-1998 Detroit, Michigan, Η.Π.Α.
Γεώργιος Ναθαναήλ 7-12-2011 Λευκωσία
Κωνσταντίνος Νεοφύτου 21-12-2012 Λατσιά
Αντώνης Καφά 12-1-2013 Λάρνακα

Αρτέμης Φραγκοπούλο

25-9-2013 Λευκωσία

Γεώργιος Εγγλέζου

1-10-2013 Τσιακκιλερό, Λάρνακα

Νίκος Γ. Εγγλέζου

1-10-2013

Τσιακκιλερό, Λάρνακα

Γιαννάκης Γ. Εγγλέζου

1-10-2013

Τσιακκιλερό, Λάρνακα

Αντωνάκης Γ. Εγγλέζου

1-10-2013

Τσιακκιλερό, Λάρνακα

Γιώργος Α. Εγγλέζου 16-10-2013 Λινόπετρα, Λεμεσσός
Απόστολος Τόφα 26-4-2014 Λευκωσία
Κυπριανός Χαραλάμπους 11-5-2014 Καλό Χωριό, Λάρνακα
Βάσος Βασιλείου Θεοφάνους 18-5-2014 Συνοικισμό Κόκκινες, Στρόβολος, Λευκωσία
Ματθαίος Μιχαήλ 19-5-2014 Λατσιά
Σάββας Κυριάκου Τζύρκα 20-5-2014 Αγλαντζιά, Λευκωσία
Κώστα Μουστάκα 13-9-2014 Γέρι, Λευκωσία
Δημήτρη Α. Καμπούρη 14-9-2014 Τσέρι, Λευκωσία
Αντώνης Χρ. Χατζηαντώνη 11-10-2014 Συνοικισμός Στρόβολος 3, Λευκωσία
Κώστας Χαραλάμπους Ασσιώτη 12-10-2014 Παλαιομέτοχο
Κωνσταντή Χριστούδια Βοσκού 19-10-2014 Κοκκινοτριμιθιά
Δημήτρης Δημητριάδης (Παριζιάνας)* 1-11-2014 Λευκωσία
Κυριάκος Κωστρίκκης 9-11-2014 Συνοικισμός Στρόβολος 2, Λευκωσία
Παναής Παντελή Πάσσκα 16-11-2014 Καλαβασό
Δημήτρης Κωστρίκκης 29-11-2014 Τσιακκιλερό, Λάρνακα

Χ'Κυριακος Χ'Γιάννη

6-12-2014

Συνοικισμός Στρόβολος 3, Λευκωσία

Δαυίδ Κ. Φώτη 14-3-2015 Συνοικισμός Στρόβολος 3, Λευκωσία
Κυριάκος Κκίμη 21-3-2015 Λατσιά
Χρυσόστομος Καζαμία 2-5-2015 Άγιο Αθανάσιο, Λεμεσό
Γεώργιος Φορή
27-6-2015 Συνοικισμός Στρόβολος 3, Λευκωσία
Γεώργιος Δ. Χατζηττοφή
29-8-2015 Λακατάμια, Λευκωσία
Πέτρος Κ. Φιλίππου
26-6-2016 Τσέρι, Λευκωσία
Μιχαήλ Χατζηδανιήλ 15-10-2016 Αγλαντζιά, Λευκωσία
Παναγιώτης Λοίζου 21-10-2017

Αλαμινό

Γεώργιος Μ. Χατζηκουτσού

14-04-2018

Κάτω Πολεμιδια, Λεμεσός